Privacyverklaring

Privacyverklaring Pantha Rhei Massages

Pantha Rhei Massages, gevestigd aan de Marnixstraat 326d, 1016XT te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is door Pantha Rhei Massages opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geldt sinds 2016. Handhaving zal plaatsvinden vanaf 25 mei 2018.

Pantha Rhei Massages respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In de privacyverklaring hieronder lees je welke persoonsgegevens Pantha Rhei Massages verzamelt, waar ze voor nodig zijn, hoe ze veilig bewaard worden en hoe je ze kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Ook staat vermeld waar je misbruik van of klachten over verwerking van persoonsgegevens kunt melden.

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Pantha Rhei Massages.

Delen met derden
Pantha Rhei Massages zal je gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een partner met wie Pantha Rhei Massages aparte overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacyregels te voldoen.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Pantha Rhei Massages kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Pantha Rhei Massages en/of omdat je schriftelijk je naam en e-mailadres hebt doorgegeven aan Pantha Rhei Massages om informatie over diensten te ontvangen.

Bij Pantha Rhei Massages kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer en KvK-nummer
 • Gegevens op kopie identiteitsbewijs
 • Gezondheidsgegevens (mondeling gevraagd voor aanvang van een stoelmassage, workshop of training; deze gegevens legt Pantha Rhei Massages niet schriftelijk vast)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Doel verwerking persoonsgegevens
Pantha Rhei Massages verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail, via social media en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Pantha Rhei Massages je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een opdracht voor stoelmassages.

Pantha Rhei Massages kan mondeling naar gezondheidsgegevens vragen, voorafgaand aan het geven van een stoel- of (sport)massage. Doel hiervan is het kunnen bepalen van contra-indicaties en het waar nodig aanpassen van de massage aan de behoeften of verwachtingen van de deelnemer.

Je gegevens worden verder gebruikt om betalingen af te handelen, facturen, offertes en opdrachtbevestigingen te maken en om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Pantha Rhei Massages.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Pantha Rhei Massages bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.Voor de bedrijfsadministratie van Pantha Rhei Massages geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Beveiliging persoonsgegevens
Pantha Rhei Massages zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Alle systemen die Pantha Rhei Massages gebruikt, zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Waar nodig zorgt Pantha Rhei Massages voor encryptie en/of pseudonimisering van persoonsgegevens.

Heb je aanwijzingen voor verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking of onbevoegde toegang tot of wijziging van persoonsgegevens, opgeslagen door Pantha Rhei Massages? Meld dit dan direct door een e-mail te sturen aan info@prmassages.nl

Foto’s
Pantha Rhei Massages kan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden voor opdrachtgevers foto’s (laten) maken ter promotie van Pantha Rhei Massages. Pas na mondelinge toestemming van de gefotografeerde(n), voorafgaand aan het maken van een foto, wordt de betreffende foto gepubliceerd op de website(s) van Pantha Rhei Massages en/of gedeeld op social media.

Wil je dat Pantha Rhei Massages een foto waar jij op staat, niet (meer) gebruikt op website of social media, stuur dan een e-mail naar info@prmassages.nl

Overeenkomsten met partners
Ook de partners van Pantha Rhei Massages houden zich aan de privacywetgeving en hebben hiertoe over en weer overeenkomsten afgesloten met Pantha Rhei Massages. Pantha Rhei Massages heeft onder meer overeenkomsten met:

 • Opdrachtgevers
 • Collega-stoelmasseurs en -trainers

Links naar andere websites
Op de websites van Pantha Rhei Massages staan links naar websites van derden, die misschien andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens. Pantha Rhei Massages is niet aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens op websites van derden, die bezocht worden via een link op een website van Pantha Rhei Massages.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren en dergelijke.

Pantha Rhei Massages maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Pantha Rhei Massages maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Pantha Rhei Massages maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Pantha Rhei Massages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pantha Rhei Massages heeft hier geen invloed op.

Pantha Rhei Massages heeft Google geen toestemming gegeven om via Pantha Rhei Massages verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@prmassages.nl

Pantha Rhei Massages zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klacht
Heb je een klacht over hoe Pantha Rhei Massages met je privacy omgaat, of heb je aanwijzingen dat Pantha Rhei Massages zich niet houdt aan  de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens? Meld dit dan direct door een e-mail te sturen aan info@prmassages.nl Of dien een klacht in bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring
Pantha Rhei Massages is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
www.prmassages.nl  en www.ontspanningophetwerk.nl zijn de websites van Pantha Rhei Massages.
Inschrijvingsnummer van Pantha Rhei Massages in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 34208668.
Adres: Marnixstraat 326 d, 1016 XT te Amsterdam. Telefoon: 06-20 58 43 54.
E-mailadressen: info@prmassages.nl , info@ontspanningophetwerk.nl en maravanhoek@gmail.com

Back to top